CHANH VIỆT KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

CHANH VIỆT KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Ngày 21/01/2024 Công ty Chanh Việt và Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Tp. HCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác tại Starlightvilla – Beach Resort and Spa.

Buổi Lễ ký kết diễn ra với sự tham gia của Ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch HĐQT Công ty Chanh Việt và Bà Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học quốc gia Tp. HCM.

MỤC TIÊU CHUNG

Hai bên cùng hợp tác, phối hợp triển khai các hoạt động chung về học thuật, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, các vấn đề phục vụ cộng đồng và các hoạt động khác trên tinh thần hợp tác hữu nghị, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

NỘI DUNG HỢP TÁC

  • Phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù theo thế mạnh của hai bên: du lịch học tập, du lịch MICE, du lịch nghĩ dưỡng;
  • Nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn;
  • Nghiên cứu xây dựng các chương trình hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho người dân và sinh viên;
  • Các hoạt động tăng cường kỹ năng sống cho sinh viên;
  • Thúc đẩy các hoạt động hợp tác cùng có lợi khác.

Buổi Lễ ký kết đã diễn ra thành công tốt đẹp, hứa hẹn một sự hợp tác lâu dài và thành công trong tương lai cho cả hai bên.