LIÊN HỆ & NỘP BÀI

Home Liên hệ & Nộp bài

Bài viết khoa học được gửi đến Hội đồng chuyên môn của CHAVI xét duyệt trước khi đăng tải chính thức lên website www.chanhviet.com.

    Lưu ý: Tệp đính kèm là file *.rar bao gồm:

    • File text định dạng *.docx
    • File ảnh định dạng *.JPEG hoặc *.PNG độ phân giải 660 x 440 pixel.

    Dung lượng tệp không quá 5MB.