THÀNH TÍCH

Home Thành tích

Giải thưởng Thương hiệu Việt Nam uy tín, chất lượng tại Hội nghị xúc tiến Đầu tư, và Hợp tác Chiến lược Việt Nam – Thái Lan 2019.

Đây là giải thưởng biểu dương cho những thương hiệu Việt Nam tiêu biểu với sự tăng trưởng tốt, được người tiêu dùng tin cậy, và có uy tín trong hội nhập cộng đồng ASEAN. Giải thưởng này được tổ chức theo sự chỉ đạo của Bộ ngoại giao Việt Nam và Bộ thương mại Thái Lan.

thuong-hieu-viet-nam-uy-tin-chat-luong-asian-2019
thanh-tich-chavi-san-pham-dich-vu-tieu-bieu-2019

Chứng nhận SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TIÊU BIỂU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 do Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng.

Đây là danh hiệu được tổ chức 2 năm một lần nhằm mục đích phát hiện, quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, phục vụ mục tiêu phát triển các thương hiệu lớn của Thành phố; đồng thời tôn vinh Doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu.

Tôn vinh TRÂU VÀNG ĐẤT VIỆT năm 2019 do TW Hiệp hội trang trại & doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam trao tặng.

Đây là doanh hiệu tôn vinh những doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.

Chứng nhận SẢN PHẨM TIÊU BIỂU tại Hội chợ triển lãm tôn vinh hàng Việt năm 2019 do Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng.

Đây là danh hiệu tôn vinh những sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong chương trình hành động của Thành phố thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.