HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

Home Hệ thống quản trị

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức của Công ty Chanh Việt thể hiện hoạt động điều hành và quản lý của công ty được tổ chức một cách chuyên nghiệp. Các phòng ban được sắp xếp và tổ chức một cách khoa học và hợp lý, bảo đảm thực hiện tốt tất cả các hoạt động và nhiệm vụ của công ty. Cách thức sắp xếp các bộ phận trong sơ đồ tổ chức giúp cho Công ty Chanh Việt chúng tôi luôn hoạt động một cách hiệu quả nhất. Việc sắp xếp này bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban và giữa các thành viên của công ty để cùng tạo nên một Chanh Việt vững mạnh.