CHAVI Nhận Giấy Khen Trong Công Tác Phòng Chống Covid-19

CHAVI chung tay với cộng đồng phòng chống Covid-19

Trong năm 2021 dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất nặng nề đến đời sống của người dân Việt Nam cũng như nền kinh tế của đất nước.

Long An cũng là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng từ Covid-19. Được sự chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của các vị lãnh đạo tỉnh, huyện cũng như sự chung tay giúp sức của doanh nghiệp và người dân, dịch bệnh đã được kiểm soát tốt.

Đồng hành cùng tỉnh Long An, CHAVI cũng đã góp một phần nhỏ để giúp người dân ổn định cuộc sống, giúp các đội ngũ tuyến đầu chống dịch yên tâm công tác.

CHAVI rất vinh dự và tự hào khi nhận được giấy khen từ Chủ tịch UBND Huyện Bến Lức cho những đóng góp trong phòng chống đại dịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực của mình trong công tác xã hội và đóng góp cho cộng đồng.