Uống nước cốt chanh có làm đau bao tử?

Uống nước cốt chanh có làm đau bao tử?

Uống nước cốt chanh có làm đau bao tử?