Cách bảo quản detox khô lâu bền là bỏ vào túi nhựa hoặc lọ thủy tinh để trong tủ lạnh

Cách bảo quản detox khô lâu bền là bỏ vào túi nhựa hoặc lọ thủy tinh để trong tủ lạnh

Cách bảo quản detox khô lâu bền là bỏ vào túi nhựa hoặc lọ thủy tinh để trong tủ lạnh