Tin tức / Tin nội bộ

Khánh thành cửa hàng CHAVI STORE thứ 3

Ngày 20/10/2014, công ty CP Thương Mại & Đầu Tư Chanh Việt đã khai trương của hàng thứ 3 trong chuỗi CHAVI STORE tại thành phố HCM