Contact

CONTACT

  • International Business Name

    CHANH VIET LONG AN TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
  • Abbreviations

    Chanh Viet
  • Address

    888 km 100 + 34 N2 Highway, Thanh Loi, Ben Luc, Long An Province
  • Phone

    0903 71 11 55
  • Website

    http://chanhviet.com
  • Email

    info@chanhviet.com
343359

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.