CHAVI'S LIME ESSENTIAL OIL
  • 115.png
  • 27.png
  • 35.png

CHAVI'S LIME ESSENTIAL OIL

Categories: Product Catalog

- Product's Name: CHAVI LIME ESSENTIAL OIL
- Brandname: CHAVI
- Origin: Vtietnam
- Packaging: bottle 10ml/box
- Ingredient: 100% extracted from lime.

CHAVI LIME ESSENTIAL OIL extracted 100% from lime peel by modern technology preserves many precious active elements that strengthen body and spirit health.
Possessing anti - oxidant and tiredness reducing properties, lime essential oil is used in food prreparation and processing, beverage producing, skincare and beauty therapy.

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.