CHAVI'S HEALTHY DRINK - LIME AND SOURSOP
  • nuoc-uong-cho-suc-khoe-mang-cau-chanh-chavi-1.png

CHAVI'S HEALTHY DRINK - LIME AND SOURSOP

Categories: Product Catalog

Soursop is a fruit rich in calcium and healthy antioxidant compounds such as phenolic and flavonoids.

CHAVI’S HEALTHY DRINK - LIME AND SOURSOP is a great combination of custard and fresh lemon - a natural source of vitamin C, help you strengthen the resistance, strong bones, anti-aging and beautiful skin.

Ingredients: Water, custard, sugar, fresh lemon juice, acidity regulator (330), CMC (466), vitamin C, antioxidant (452 (i), 316).
 

COMMITMENT DOES NOT USE CHEMICALS AND COLORS.

Soursop is a fruit rich in calcium and healthy antioxidant compounds such as phenolic and flavonoids.

CHAVI’S HEALTHY DRINK - LIME AND SOURSOP is a great combination of custard and fresh lemon - a natural source of vitamin C, help you strengthen the resistance, strong bones, anti-aging and beautiful skin.

Ingredients: Water, custard, sugar, fresh lemon juice, acidity regulator (330), CMC (466), vitamin C, antioxidant (452 (i), 316).
 

COMMITMENT DOES NOT USE CHEMICALS AND COLORS.

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.