CHAVI'S HEALTHY DRINK - LIME AND GINSENG 250ML
nuoc-uong-cho-suc-khoe-nhan-sam-chanh.jpg

CHAVI'S HEALTHY DRINK - LIME AND GINSENG 250ML

Categories: Product Catalog

Ginseng contains 32 triterpene saponins, 17 fatty acids, including palmitic, stearic, oleic, linoleic, and many trace elements such as Fe, Mn, Co, Se.
 
Ginseng - Lemon is the perfect combination of ginseng and fresh lemon to enhance health, improve resistance, mental and manual labor, anti-aging.
 
 
COMMITMENT DOES NOT USE CHEMICALS AND COLORS.

Ginseng contains 32 triterpene saponins, 17 fatty acids, including palmitic, stearic, oleic, linoleic, and many trace elements such as Fe, Mn, Co, Se.
 
Ginseng - Lemon is the perfect combination of ginseng and fresh lemon to enhance health, improve resistance, mental and manual labor, anti-aging.
 
 
COMMITMENT DOES NOT USE CHEMICALS AND COLORS.

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.