CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ CHANH VIỆT
1-nguon-nguyen-lieu-01.jpg

INGREDIENT SOURCES

With available ingredient sources which are cultivated and harvested based on GLOBAL G.A.P's standards seriously, CHANH VIET JSC always find chances to connect Professors and experts from domestic and foreign universities.

CHANHVIET'S STORY

Being established and grown up based on Chairman Nguyen Van Hien's passion, with the strong point of being the biggest seedless lime Plantation in Mekong Delta, Chanh Viet JSC always want to bring back high quality products for customers' health. 
Detail
3-qua-trinh-phat-trien-chanh-viet-01.jpg

CHANHVIET'S DEVELOPMENT

Chanh Viet JSC has ensurance seedless lime source which are exported many countries around the world.

CHANHVIET'S PRODUCTS

Chanh Viet's products are the results of passion, enthusiasm and hard work of staffs of Chanh Viet JSC with advices and supports from the experts of domestic and foreign universities.
Detail

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.